Dansk Selskab for Kosmetisk Plastikkirurgi

info.dskp@gmail.com

Lovpligtig betænkningstid

Tilfredshedsgaranti

Lovpligtig patientforsikring

Dansk Selskab For Kosmetisk Plastikkirurgi

Bliv medlem

Ansøgning om optagelse som ordinært eller junior medlem sker skriftligt til bestyrelsen,
iht DSKPs love $2:

 

Kun lægelige medlemmer af Dansk Selskab for Plastik- og Rekonstruktionskirurgi (DSPR), kan søge om medlemskab af DSKP. Som ordinært medlem kan optages læger med autorisation som dansk speciallæge i plastikkirurgi.
Læger som endnu ikke har opnået autorisation som danskspeciallæge i Plastikkirurgi kan optages som junior medlem. Junior medlemmer er ikke stemmeberettiget ved generalforsamlingen og kan ikke indvælges i bestyrelsen.
Begæring om optagelse som ordinært medlem, eller som junior medlem sker skriftligt til bestyrelsen. Junior medlemmer kan, når de opfylder betingelserne i § 2, efter skriftlig anmodning til bestyrelsen overgå til ordinært medlemskab.
Udmeldelse af Selskabet sker skriftligt til bestyrelsen, og er effektiv fra næste 1. maj. Pensionerede medlemmer er kontingent frie, og har stemmeret i to hele kalenderår efter pensionstidspunktet. I denne periode kan medlemmet ikke deltage i eller vælges til bestyrelsen.
Herefter kan medlemmet overgå som passivt medlem. Passive medlemmer har møderet ved selskabets møder og generalforsamlinger på lige fod med ordinære medlemmer, men betaler ikke kontingent og har ikke stemmeret ved generalforsamlinger.

Link til ansøgningsformularen findes her.

2024 • Dansk Selskab for Kosmetisk Plastikkirurgi • Email: info.dskp@gmail.com