Bliv medlem

Ansøgning om optagelse som ordinært eller junior medlem sker skriftligt til bestyrelsen,
iht DSKPs love $2:

Ethvert medlem af DSKP skal have autorisation som dansk speciallæge i plastikkirurgi. Kun lægelige medlemmer af Dansk Selskab for Plastik- og Rekonstruktionskirurgi, kan søge om medlemskab.
For at opnå og fortsat være medlem af DSKP kræves endvidere:

a. Vedkommende skal, efter dansk speciallægeanderkendelse i plastik- og rekonstruktionskirurgi have fungeret i speciallægepraksis, speciallægeklinik eller (privat)hospital med en erhvervsmæssig kosmetisk plastikkirurgisk funktion i min. 2 år, og have en dokumenteret teoretisk baggrund i æstetisk plastikkirurgi i form af deltagelse i min. 2 internationale kurser eller kongresser.

b. Som junior/kandidat medlem af DSKP kan optages lægelige medlemmer af DSPR. Junior/kandidatmedlemmer er ikke stemmeberettigede ved generalforsamlinger og kan ikke vælges til bestyrelsen.

c. Vedkommende skal have en uplettet vandel, og være almindelig agtet blandt kolleger.

Junior medlemmer kan skifte medlemsstatus til ordinært medlem efter ansøgning til bestyrelsen, når de opfylder betingelserne i $2.

Link til ansøgningsformularen findes her.

Dansk Selskab for Kosmetisk Plastikkirurgi • Email: info.dskp@gmail.com