Dansk Selskab for Kosmetisk Plastikkirurgi

info.dskp@gmail.com

Lovpligtig betænkningstid

Tilfredshedsgaranti

Lovpligtig patientforsikring

Dansk Selskab For Kosmetisk Plastikkirurgi

Patientsikkerhed

Lovpligtig betænkningstid:

Ifølge Bekendtgørelse om kosmetisk behandling er der lovkrav om mindst syv dages betænkningstid før kirurgi, og to dages betænkningstid før første behandling med botulinumtoxin eller filler. Betænkningstiden tæller fra samtalen med den behandlingsansvarlige læge, også selvom injektionsbehandling kan varetages af medhjælpende sygeplejerske.

Kosmetisk kirurgi og injektionsbehandling må kun planlægges og udføres på myndige personer. Du skal således være fyldt 18 år før forundersøgelsen.

Lovpligtig patientforsikring:

Fra 1. september 2013 dækker Patienterstatningen (Tidl. Patientforsikringen) ikke længere patienter, der er behandlet på private klinikker og hospitaler. I stedet er der indført et lovpligtigt gebyr til Patienterstatningen per behandlet patient. De fleste klinikker opkræver dette gebyr særskilt, enten som en procentsats af operationsprisen eller et fastsat beløb.

Tilfredshedsgaranti:

Hvis du er utilfreds med resultatet efter en kosmetisk operation, bør du henvende dig til den kirurg, som har opereret dig. Der er mange faktorer, der afgør om et uønsket resultat kan og bør re-opereres, og om dette bør ske uden beregning eller mod betaling.

En hyppig årsag til utilfredshed er kommunikation; dvs. forventningerne til resultatet har ikke været ordentligt afstemt, og patienten har en urealistisk forventning om hvordan resultatet vil blive. Købelovens reklamationsret kan ikke direkte anvendes ved kirurgi.

Hvis du og din kirurg ikke kan blive enige, er der mulighed for at få en s.k. ”second opinion” hos en anden kirurg.

Læs her om mulighederne for at få økonomisk erstatning efter evt. komplikationer.

Læs her om klagemuligheder, hvis du ønsker at en læge eller en klinik skal have kritik fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

Hvad nu hvis…

Hvis uheldet er ude, og der opstår alvorlige komplikationer, så er der mulighed for indlæggelse og behandling på offentlige hospitaler på samme vilkår som alle andre patienter. De offentlige hospitaler tager sig af akut sygdom, uanset årsagen til sygdommen.

De offentlige plastikkirurgiske afdelinger kan dog ikke forventes at korrigere dårlige resultater efter kosmetisk kirurgi, eller f.eks. fjerne brystimplantater, som er indopereret på kosmetisk indikation.

2024 • Dansk Selskab for Kosmetisk Plastikkirurgi • Email: info.dskp@gmail.com