Dansk Selskab for Kosmetisk Plastikkirurgi

info.dskp@gmail.com

Lovpligtig betænkningstid

Tilfredshedsgaranti

Lovpligtig patientforsikring

Dansk Selskab For Kosmetisk Plastikkirurgi

Brystformindskende operation

Store og tunge bryster kan give gener både af fysisk karakter på grund af vægten samt fugtig hud under brysterne og af kosmetiske årsager. Tyngden af brysterne vil som regel medføre at brystvorterne kommer til at pege nedad. Ønsket om brystreduktion skyldes derfor ofte både ønsket om at reducere størrelsen samt opnå et løft af brystvorterne.

Brystreduktion tilbydes som en operation på de plastikkirurgiske afdelinger på de offentlige hospitaler. Kravene vil her være at man har betydelige fysiske gener, ikke er overvægtig (BMI højst 25), og at der forventes en brystreduktion af et vist omfang, typisk omkring 500 g på hver side, afhængigt af personens størrelse. Hvis du mener at du falder indenfor disse rammer anbefaler vi, at du bliver vurderet på et offentligt hospital. Ved en brystreduktion flyttes brystvorteområdet op til den naturlige placering på brystet, samtidigt med at brystet gøres mindre og strammes op ved at fjerne den overflødige hud. Alle arrene ved et brystløft vil blive placeret under og omkring brystvorten. Afhængigt af hvor udtalt brystet hænger, kan der anvendes forskellige teknikker, hvor der ved den mindste brystreduktion kommer ar rundt om brystvorten og lodret ned fra brystvorten, medens en stort brystreduktion vil medføre et lodret ar fra brystvorten og ned samt et tværgående ar under brystet. Da mulighederne for at kunne amme et barn kan påvirkes ved en brystreduktion, bør dette indgå i dine overvejelser, før du beslutter dig for en operation. Hvis du har født og ammet et barn skal der gå mindst 6 måneder efter ophør af amning før du kan opereres.

En brystreduktion foregår i fuld bedøvelse. Man bør ikke være væsentligt overvægtig når man skal have foretaget en brystreduktion, i praksis betyder dette at BMI ikke må være over 30 (du kan beregne dit BMI udfra højde og vægt – BMI = vægt/højde x højde). 

Før operationen:

Det er vigtigt at man er godt forberedt til operationen. Rygning er en væsentlig årsag til komplikationer som infektion og vævsdød og du skal derfor følge din plastikkirurgs anvisning om rygestop. De fleste anbefaler et rygestop mindst 4-8 uger før operationen og man må tidligst begynde igen 4 uger efter operationen.

Forskellige slags medicin kan påvirke operationen og især være årsag til blødningsproblemer. Du vil derfor i forbindelse med forundersøgelse tale med din plastikkirurg om, hvordan du skal forholde dig med det medicin du eventuelt tager.

Operationen:

En brystreduktion foregår i fuld bedøvelse, i nogle situationer anvendes der fedtsugning af brystet i forbindelse med operationen. Operationen tager fra 1½ til 2 timer. Ved operationen flyttes brystvorteområdet opad og gøres ofte også mindre. Det overskydende brystvæv med hud under brystet fjernes, til sidst syes hudkanterne sammen, og der anbringes eventuelt et dræn (plastikslanger) i hver side, som fjerner overskydende væske fra såret. Du vil som regel blive anbefalet at anvende en velsiddende BH, som skal hjælpe til at støtte vævet de første uger efter operationen.

Følgevirkninger til operationen:

Operationen vil efterlade ar, som i starten vil være røde og kan være hævede. Efterhånden bliver arret fladt og lyst, men det vil altid være synligt. Hos de fleste patienter bliver arret pænt, men nogle vil udvikle et skæmmende ar. Der går normalt et til to år før arret har fået sit endelige udseende. Ved enhver operation vil der ske en påvirkning af følenerverne. Man vil derfor opleve følelsesløshed i et større eller mindre område af huden herunder også brystvorteområdet efter operationen. I månederne efter operationen vil man kunne opleve forskellige føleforstyrrelser som stikken og prikken i arrene, men dette vil efterhånden forsvinde i takt med at den normale følesans gendannes. Der kan være mindre områder med permanent tab af følesans. I sjældne tilfælde kan man udvikle en kronisk smertetilstand på grund af nerveskaderne.

Et brystreduktion kan påvirke din evne til at amme et barn. I månederne efter operationen vil vævet blive slappere og man vil opleve at brystet falder lidt ned igen

Komplikationer til operationen:

Der kan optræde blødning i timerne efter operationen, som vil nødvendiggøre en ekstra operation. Infektion ses meget sjældent, men kan forekomme og vil kræve behandling med antibiotika. Hvis der optræder infektion ses det typisk efter 1-2 uger og symptomerne er rødme og hævelse samt tiltagende smerter og feber. Nogle gange kan der forekomme problemer med sårhelingen. De dybe tråde kan også give anledning til at der opstår små defekter i sårene.

Hvad må du efter operationen:

Generelt skal du følge din plastikkirurgs anvisninger og lytte til din krops signaler.  Det er din egen vurdering, hvornår du kan køre bil, men af sikkerhedsmæssige årsager skal du være sikker på, at du kan reagere optimalt i enhver situation. Dette betyder, at det ikke er tilrådeligt at køre bil, så længe du har smerter. Umodne ar skal beskyttes mod solen, dette gøres bedst med tøj eller solcreme med en høj UV faktor.

2024 • Dansk Selskab for Kosmetisk Plastikkirurgi • Email: info.dskp@gmail.com