Dansk Selskab for Kosmetisk Plastikkirurgi

info.dskp@gmail.com

Lovpligtig betænkningstid

Tilfredshedsgaranti

Lovpligtig patientforsikring

Dansk Selskab For Kosmetisk Plastikkirurgi

Brystforstørrelse

En brystforstørrende operation kan enten foretages med implantater eller med dit eget fedtvæv. Teknikken med implantater kan du læse om under Brystforstørrende operation med implantater.

Der kan være forskellige årsager til, at en kvinde ønsker en brystforstørrelse. Hos unge kvinder skyldes det oftest, at brysterne opleves for små i forhold til kroppens øvrige dimensioner. Hos mere modne kvinder er der ofte tale om, at brysterne er blevet mindre og eventuelt slappe efter fødsler og amning. Endelig kan stor forskel på brysterne være årsag til, at man ønsker korrektion. Nogle kvinder ønsker efter mange år med implantater måske i forbindelse med kapselproblemer, at implantaterne fjernes. Disse kvinder efterspørger i tiltagende grad også brystforstørrelse med eget fedtvæv. Uanset årsagen kan en brystforstørrelse med fedtvæv være en god løsning, men der er mange forhold, man grundigt skal overveje før beslutningen træffes.

Brystforstørrelse med eget fedtvæv er en relativ ny teknik, som først i de seneste år har vundet større udbredelse i takt med, at teknikken er blevet bedre.

Brystforstørrelse med eget fedt adskiller sig på flere måder fra brug af implantater. Det første man skal gøre sig klart er, at der hos størsteparten af kvinder ikke kan opnås en brystforstørrelse af samme omfang, som det der kan opnås med implantater. Typisk kan man forvente en forstørrelse i intervallet fra 150 – 200 ml, hvor det gennemsnitlige brystimplantat er på 325 ml. Det vil ofte være nødvendigt at operere flere gange (2-3 gange), og teknikken er derfor væsentligt dyrere end implantater. De nødvendige donorområder skal være tilstede. Man anvender ofte fedt fra maven, hofter samt inderside af lår og ridebukse-områderne.

Det er klart, at hvis man kan acceptere disse begrænsninger, er der nogle åbenlyse fordele ved brug af eget fedt frem for implantater, idet brysterne bliver mere naturlige, og du samtidigt kan have en gevinst ved fedtsugning af nogle områder på kroppen. Brystforstørrelse med eget fedt kan foregå i lokal bedøvelse eller i fuld bedøvelse.

Før operationen:

Det er vigtigt at man er godt forberedt til operationen. Rygning er en væsentlig årsag til komplikationer som infektion og vævsdød og du skal derfor følge din plastikkirurgs anvisning om rygestop. De fleste anbefaler et rygestop mindst 4-8 uger før operationen og man må tidligst begynde igen 4 uger efter operationen.

Forskellige slags medicin kan påvirke operationen og især være årsag til blødningsproblemer. Du vil derfor i forbindelse med forundersøgelse tale med din plastikkirurg om, hvordan du skal forholde dig med det medicin du eventuelt tager.

Operationen:

Det mest almindelige er at brystforstørrelse med eget fedt foregår i fuld bedøvelse, men lokal bedøvelse er en mulighed.

Operationen tager fra 1½ til 2 timer afhængigt af, hvor mange områder der skal fedtsuges for at have tilstrækkeligt med fedt. Ved operationen suges fedt fra de områder, som du i forvejen har aftalt med din plastikkirurg. Da der kan blive tale om en eller flere senere operationer, fedtsuges normalt ikke væsentligt mere end der skal bruges til brystforstørrelsen, men naturligvis suges det område man har påbegyndt færdigt på begge sider. Fedtvævet adskilles fra væske og olie og overføres til mindre sprøjter, hvorefter det sprøjtes ind i brysterne så jævnt og ens på de to sider som muligt. Du vil efter operationen skulle anvende en stram bandage, som dækker alle de fedtsugede områder. Nogle anbefaler at anvende en velsiddende BH, som skal hjælpe til at støtte vævet de første uger efter operationen.

Følgevirkninger til operationen:

Operationen vil efterlade små ar i de fedtsugede områder, ar vil i starten være røde og kan være hævede. Efterhånden bliver arrene flade og lyse, men de vil altid være synlige. Hos de fleste patienter bliver arret pænt, men nogle vil udvikle et skæmmende ar. Der går normalt et til to år før arret har fået sit endelige udseende.

Ved enhver operation vil der ske en påvirkning af følenerverne. Man vil derfor opleve følelsesløshed i et større eller mindre område af huden efter operationen. I månederne efter operationen vil man kunne opleve forskellige føleforstyrrelser som stikken og prikken, men dette vil efterhånden forsvinde i takt med at den normale følesans gendannes. Der kan blivende være mindre områder med permanent tab af følesans. I sjældne tilfælde kan man udvikle en kronisk smertetilstand på grund af nerveskaderne.

I månederne efter operationen vil vævet blive blødere og en del af fedtvævet vil forsvinde, således at brysterne bliver mindre og man vil opleve at brystet falder lidt ned igen. Ved brystforstørrelse med eget fedt kan der opstå hårde partier i brystet, som skyldes arvæv, dette kan nogle gange give mistanke om en knude i brystet, som derfor må udredes med mammografi og eventuelt også en vævsprøve.

Komplikationer til operationen:

Der kan optræde blødning  efter operationen, men dette er uhyre sjældent og vil som regel ikke nødvendiggøre en ekstra operation. Infektion ses meget sjældent, men kan forekomme og vil kræve behandling med antibiotika. Hvis der optræder infektion ses det typisk efter 1-2 uger og symptomerne er rødme og hævelse samt tiltagende smerter og feber.

En del af de fedtceller, der flyttes under operationen, bliver beskadiget under transplantationen. Disse celler vil blive fjernet af kroppens egne reparationssystemer i løbet af de første par måneder. I nogle tilfælde kan disse døde fedtceller samles i såkaldte oliecyster, som mærkes som små runde knuder i det transplanterede område. Oliecyster forsvinder af sig selv med tiden og er helt ufarligt.

Det arvæv, der opstår i forbindelse med transplantationen, kan undertiden vise sig som små forkalkninger på mammografi. Dette er også helt ufarligt og ligner ikke den type forkalkninger, som man ser ved brystkræftforstadier. Hvis du har været til mammografi og røntgenlægen er det mindste i tvivl om evt. forkalkninger i brystet, vil du blive indkaldt til supplerende undersøgelser.

Hvad må du efter operationen:

Generelt skal du følge din plastikkirurgs anvisninger og lytte til din krops signaler. Det er din egen vurdering, hvornår du kan køre bil, men af sikkerhedsmæssige årsager skal du være sikker på, at du kan reagere optimalt i enhver situation. Dette betyder, at det ikke er tilrådeligt at køre bil, så længe du har smerter.

Umodne ar skal beskyttes mod solen, dette gøres bedst med tøj eller solcreme med en høj UV faktor.

2024 • Dansk Selskab for Kosmetisk Plastikkirurgi • Email: info.dskp@gmail.com