Dansk Selskab for Kosmetisk Plastikkirurgi

info.dskp@gmail.com

Lovpligtig betænkningstid

Tilfredshedsgaranti

Lovpligtig patientforsikring

Dansk Selskab For Kosmetisk Plastikkirurgi

Hudreduktion på lår (lårløft)

Løs hud på lårenes inderside ses hyppigst efter store vægttab, men udvikler sig også i en mindre udtalt grad med alderen. Der kan være forskellige årsager til, at man ønsker korrektion af løs hud på lårene. Generne er primært kosmetiske, men hudoverskuddet kan være så stort, at det medfører praktiske problemer med beklædning, fugtdannelse og hudsvamp.

Ved en korrektion af løs hud på lårene opstrammes huden ved, at hud fjernes på indersiden af lårene.
Primært på tværs, men i udtalte tilfælde også på langs af låret. I de fleste tilfælde kombineres hudfjernelsen med en fedtsugning.

Operationen:
Det mest almindelige er at hudreduktion på inderside af lårene foregår i fuld bedøvelse. Operationen tager fra 2 til 2½ time afhængigt af, om der skal foretages fedtsugning i forbindelse med operationen. Ved operationen fjernes den overskydende hud med underliggende fedt på indersiden af lårene. Derefter trækkes huden sammen og syes, og der anbringes eventuelt to små dræn (plastikslanger), som fjerner overskydende væske fra såret. Du får en stram buksebandage på, som skal hjælpe til at støtte vævet efter operationen.

Følgevirkninger til operationen:
Operationen vil efterlade et ar, som i starten vil være rødt og kan være hævet. Efterhånden bliver arret fladt og lyst, men det vil altid være synligt. Hos de fleste patienter bliver arret pænt, men nogle vil udvikle et skæmmende ar. Der går normalt et til to år før arret har fået sit endelige udseende.

Ved enhver operation vil der ske en påvirkning af følenerverne. Man vil derfor opleve følelsesløshed i et større eller mindre område af huden efter operationen. I månederne efter operationen vil man kunne opleve forskellige føleforstyrrelser som stikken og prikken i arrene, men dette vil efterhånden forsvinde i takt med at den normale følesans gendannes. Der kan opstå mindre områder med permanent tab af følesans. I sjældne tilfælde kan man udvikle en kronisk smertetilstand på grund af nerveskaderne.

Komplikationer til operationen:
Der kan optræde blødning i timerne efter operationen, som vil nødvendiggøre en ekstra operation. Nogle vil få en mindre væskeansamling under huden, som det vil være nødvendigt at udtømme med en kanyle. Dette kan foregå ambulant og kræver ingen bedøvelse. Infektion  kan forekomme og vil kræve behandling med antibiotika og i sjældne tilfælde operation. Hvis der optræder infektion ses det typisk efter 1-2 uger og symptomerne er rødme og hævelse samt tiltagende smerter og feber.

Da benenes lymfebaner løber på indersiden af lårene op mod lysken, kan der i sjældne tilfælde ses en hævelse af benet, som i værste fald kan blive permanent (lymfødem).

Da huden ved et lårløft løsnes fra den underliggende muskulatur, kan der meget sjældent ses vævsdød langs arret, dette vil ligesom infektion først kunne ses efter nogle uger, og vil give anledning til sårdannelse. I de fleste tilfælde vil et sådant sår kunne hele med sårbehandling, men det kan blive nødvendigt med en mindre operation for at rette på arret til sidst.

Hvad må du efter operationen:
Generelt skal du følge din plastikkirurgs anvisninger og lytte til din krops signaler. Det er din egen vurdering, hvornår du kan køre bil, men af sikkerhedsmæssige årsager skal du være sikker på, at du kan reagere optimalt i enhver situation. Dette betyder, at det ikke er tilrådeligt at køre bil, så længe du har smerter. Umodne ar skal beskyttes mod solen, dette gøres bedst med tøj eller solcreme med høj UV faktor.

2024 • Dansk Selskab for Kosmetisk Plastikkirurgi • Email: info.dskp@gmail.com