Dansk Selskab for Kosmetisk Plastikkirurgi

info.dskp@gmail.com

Lovpligtig betænkningstid

Tilfredshedsgaranti

Lovpligtig patientforsikring

Dansk Selskab For Kosmetisk Plastikkirurgi

Hudreduktion på overarme (brachioplastik)

Løs hud på overarmene ses hyppigst efter store vægttab, men udvikler sig også i en mindre udtalt grad med alderen. Der kan være forskellige årsager til, at man ønsker korrektion af løs hud på overarmene. Generne er primært kosmetiske, men hudoverskuddet kan være så stort, at det medfører praktiske problemer med beklædning. Man bør ikke være væsentligt overvægtig, når man skal have foretaget en hudreduktion på overarme.

Ved en korrektion af løs hud på overarme (brachioplastik) opstrammes huden ved, at hud fjernes på
indersiden af overarmen efterladende et længdegående ar fra armhule til albuebøjning. Ofte kombineres hudfjernelse med en fedtsugning.

Før operationen:
Det er vigtigt at man er godt forberedt til operationen. Rygning er en væsentlig årsag til komplikationer som infektion og vævsdød og du skal derfor følge din plastikkirurgs anvisning om rygestop. De fleste anbefaler et rygestop mindst 4-8 uger før operationen og man må tidligst begynde igen 4 uger efter operationen. Forskellige slags medicin kan påvirke operationen og især være årsag til blødningsproblemer. Du vil derfor i forbindelse med forundersøgelse tale med din plastikkirurg om, hvordan du skal forholde dig med det medicin du eventuelt tager.

Operationen:
Det mest almindelige er at hudreduktion på overarme foregår i fuld bedøvelse. Operationen tager fra 1,5 til 2 timer afhængigt af, om der skal foretages fedtsugning i forbindelse
med operationen. Ved operationen fjernes den overskydende hud med underliggende fedt på indersiden af overarmen. Derefter trækkes huden sammen og syes, og der anbringes eventuelt to små dræn (plastikslanger), som fjerner overskydende væske fra såret. Du får en stram bandage om armene, som skal hjælpe til at støtte vævet efter operationen.

Følgevirkninger til operationen:
Operationen vil efterlade et ar, som i starten vil være rødt og kan være hævet. Efterhånden bliver arret fladt og lyst, men det vil altid være synligt. Hos de fleste patienter bliver arret pænt, men nogle vil udvikle et skæmmende ar. Der går normalt et til to år før arret har fået sit endelige udseende.

Ved enhver operation vil der ske en påvirkning af følenerverne. Man vil derfor opleve følelsesløshed i et større eller mindre område af huden efter operationen. I månederne efter operationen vil man kunne opleve forskellige føleforstyrrelser som stikken og prikken i arrene, men dette vil efterhånden forsvinde i takt med at den normale følesans gendannes. Der kan opstå mindre områder med permanent tab af følesans. I sjældne tilfælde kan man udvikle en kronisk smertetilstand på grund af nerveskaderne.

Komplikationer til operationen:
Der kan optræde blødning i timerne efter operationen, som vil nødvendiggøre en ekstra operation. Nogle vil få en mindre væskeansamling under huden, som det vil være nødvendigt at udtømme med en kanyle. Dette kan foregå ambulant og kræver ingen bedøvelse. Infektion ses meget sjældent, men kan forekomme og vil kræve behandling med antibiotika. Hvis der optræder infektion ses det typisk efter 1-2 uger og symptomerne er rødme og hævelse samt tiltagende smerter og feber.

Da armens lymfebaner løber på indersiden af overarmen op mod armhulen, kan der i sjældne tilfælde ses en hævelse af armen, som i værste fald kan blive permanent (lymfødem).

Hvad må du efter operationen:
Generelt skal du følge din plastikkirurgs anvisninger og lytte til din krops signaler. Det er din egen vurdering, hvornår du kan køre bil, men af sikkerhedsmæssige årsager skal du være sikker på, at du kan reagere optimalt i enhver situation. Dette betyder, at det ikke er tilrådeligt at køre bil, så længe du har smerter. Umodne ar skal beskyttes mod solen, dette gøres bedst med tøj eller solcreme med høj UV faktor.

Dansk Selskab for Kosmetisk Plastikkirurgi • Email: info.dskp@gmail.com