Dansk Selskab for Kosmetisk Plastikkirurgi

info.dskp@gmail.com

Lovpligtig betænkningstid

Tilfredshedsgaranti

Lovpligtig patientforsikring

Dansk Selskab For Kosmetisk Plastikkirurgi

Nedre øjenlåg

Årsagen til poser under øjnene er hos de fleste, at huden ældes og mister sin elasticitet og spændstighed. I visse tilfælde kan overskydende hud under øjnene også være et problem.  Ved en nedre øjenlågsplastik fjernes/mindskes generende fedtposer eventuelt i kombination med fjernelse af overskydende hud. En øvre øjenlågsplastik kan kombineres med andre indgreb så som øvre øjenlågsplastik, pande-/øjenbrynsløft, ansigtsløft, fedttransplantation til ansigtet, Botox/Azzalure eller fillers.

Før operationen:

Det er vigtigt at man er godt forberedt til operationen. Rygning er en væsentlig årsag til komplikationer så som infektion og vævsdød og du skal derfor følge din plastikkirurgs anvisning om rygestop. De fleste anbefaler et rygestop mindst 4-8 uger før operationen og man må tidligst begynde igen 4 uger efter operationen. Forskellige slags medicin kan påvirke operationen og især være årsag til blødningsproblemer. Du vil derfor i forbindelse med forundersøgelse tale med din plastikkirurg om, hvordan du skal forholde dig med det medicin du eventuelt tager.

Operationen:

Der finder mange teknikker for dette indgreb. I de fleste tilfælde laves der et lille snit i huden umiddelbart under nedre øjenlågskant.  Via snittet arbejder man sig igennem den tynde muskulatur ned til fedtposerne, som strammes op eller fjernes/mindskes. Musklen strammes op ved behov, overskydende hud fjernes og huden syes. I visse tilfælde omfordeles fedtet for at forbedre overgangen fra øjenlåg til kind. Operationen kan også foregå via øjets slimhinde. Plastikkirurgen vil vejlede dig til den metode, der er bedst for dig. Operationen tager ca. 1 time og foregår i enten lokal eller fuld bedøvelse.

Følgevirkninger til operationen:

Operationen vil efterlade et oftest nærmest usynligt ar lige under nedre øjenlågskant. I starten er arret rødt men efterhånden bliver arrene flade og lyse. Der går normalt et til to år før arret har fået sit endelige udseende. Udføres operationen fra slimhinden vil operationen ikke efterlade synlige ar.

Ved enhver operation vil der ske en påvirkning af følenerverne. Man vil derfor opleve følelsesløshed i mindre område af huden efter operationen. I månederne efter operationen vil man kunne opleve forskellige føleforstyrrelser som stikken og prikken i arrene, men dette vil efterhånden forsvinde i takt med at den normale følesans gendannes. Der kan opstå mindre områder med permanent tab af følesans.

Komplikationer til operationen:

I meget sjældne tilfælde kan der optræde blødning i timerne efter operationen, som vil nødvendiggøre en ekstra operation. Infektion ses meget sjældent, men kan forekomme og vil kræve behandling med antibiotika. Hvis der optræder infektion ses det typisk efter 1-2 uger og symptomerne er rødme og hævelse samt tiltagende smerter og feber.

Ved nedre øjenlågsplastik kan der opstå ectropion. Dette er en tilstand, hvor det nedre øjenlåg slipper kontakten med selve øjet. Tilstanden kan bl.a. skyldes, at det nedre øjenlåg bliver tungt og hævet efter operationen. Ofte normaliseres tilstanden når hævelsen aftager efter 1-2 uger, men i sjældne tilfælde kan det tage op til mange uger, inden øjenlåget falder helt ind til øjeæblet. I yderst sjældne tilfælde hvor der ses skrumpning af arvævet, kan tilstanden være permanent, og der kan blive behov for korrigerende operation.

Hvad må du efter operationen:

Generelt skal du følge din plastikkirurgs anvisninger og lytte til din krops signaler. Det er din egen vurdering, hvornår du kan køre bil, men af sikkerhedsmæssige årsager skal du være sikker på at have normalt synsfelt. Det er tilrådeligt at arrangere hjemtransport efter operationen. Umodne ar skal beskyttes mod solen med solcreme med en høj UV faktor.

2024 • Dansk Selskab for Kosmetisk Plastikkirurgi • Email: info.dskp@gmail.com