Dansk Selskab for Kosmetisk Plastikkirurgi

info.dskp@gmail.com

Lovpligtig betænkningstid

Tilfredshedsgaranti

Lovpligtig patientforsikring

Dansk Selskab For Kosmetisk Plastikkirurgi

Slapt maveskind (Abdominalplastik)

Der kan være forskellige årsager til, at man ønsker behandling af slapt maveskind. Oftest skyldes problemet følger efter graviditeter eller større vægttab, men med alderen oplever mange, at nedsat elasticitet i huden i sig selv kan føre til løst maveskind. Generne er primært kosmetiske, men hudoverhænget kan blive så stort, at det medfører problemer med fugt og eventuelt hudsvamp.

Ved en abdominalplastik opstrammes huden både svarende til den øvre del af maven over navlen og den nedre del under navlen samtidigt med at navlen flyttes. En abdominalplastik foregår i fuld bedøvelse og kan kombineres med en fedtsugning.

Hos nogle kvinder er det alene huden under navlen, der er løs. Dette eventuelt i kombination med en topmave eller et grimt ar efter et kejsersnit eller en gynækologisk operation. I disse tilfælde kan en såkaldt miniabdominalplastik ofte afhjælpe problemerne eventuelt i kombination med en fedtsugning. En miniabdominalplastik kan eventuelt foregå ambulant og i lokalbedøvelse, men kan naturligvis også foregå i fuld bedøvelse med indlæggelse.

Især efter graviditeter kan bugvæggens muskulatur blive påvirket og overstrakt, og dette kan medføre et behov for at muskulaturen strammes op, en såkaldt bugvægsplastik, som kan genskabe en flad mave og pæn talje.

Man bør ikke være væsentligt overvægtig når man skal have foretaget en abdominalplastik, i praksis betyder dette at BMI ikke må være over 30 (BMI beregnes ud fra højde og vægt BMI = vægt/højde x højde). Er man lidt overvægtig kan behandling af slapt maveskind eventuelt kombineres med en fedtsugning.

Før operationen:
Det er vigtigt at man er godt forberedt til operationen. Rygning er en væsentlig årsag til komplikationer som infektion og vævsdød og du skal derfor følge din plastikkirurgs anvisning om rygestop. De fleste anbefaler et rygestop mindst 4-8 uger før operationen og man må tidligst begynde igen 4 uger efter operationen. Forskellige slags medicin kan påvirke operationen og især være årsag til blødningsproblemer. Du vil derfor i forbindelse med forundersøgelse tale med din plastikkirurg om, hvordan du skal forholde dig med det medicin du eventuelt tager.

Abdominalplastik
Denne operationen tager fra 1 ½ til 2 ½ time afhængigt af, om der skal foretages bugvægsplastik eller fedtsugning i forbindelse med operationen. Der bliver anlagt et snit over skambenet fra hofte til hofte, hvorefter huden løsnes op til brystbenet, idet navlen frigøres. Den overskydende hud med underliggende fedt fra navlen og ned til skambenet fjernes. Om nødvendigt foretages bugvægsplastik, hvor de to længdegående muskler samles i midtlinjen. Til sidst trækkes huden sammen og navlen genplaceres. Hud og fedt syes i tre lag og der anbringes eventuelt to små dræn (plastikslanger) som fjerner overskydende væske fra såret. Du får en stram bandage om maven, som skal hjælpe til at støtte bugvæggen den første måned efter operationen.

Miniabdominalplastik
Denne operation er mindre omfattende end en abdominalplastik og kan foretages i fuld bedøvelse eller i lokal bedøvelse. Operationen varer fra 1 til 1 ½ time afhængigt af, om der også foretages fedtsugning. Snittet er placeret over skambenet og huden løsnes op til navlen, hvorefter overskydende hud og fedt fjernes. Hud og underliggende væv syes i tre lag. Du får en stram bandage om maven, som skal hjælpe til at støtte bugvæggen den første måned efter operationen.

Følgevirkninger til operationen:
Operationen vil efterlade et ar, som i starten vil være rødt og kan være hævet. Efterhånden bliver arret fladt og lyst, men det vil altid være synligt. Hos de fleste patienter bliver arret pænt, men nogle vil udvikle et skæmmende ar. Der går normalt et til to år før arret har fået sit endelige udseende.

Ved enhver operation vil der ske en påvirkning af følenerverne. Man vil derfor opleve følelsesløshed i et større eller mindre område af huden efter operationen. I månederne efter operationen vil man kunne opleve forskellige føleforstyrrelser som stikken og prikken i arrene, men dette vil efterhånden forsvinde i takt med at den normale følesans gendannes. Der kan opstå mindre områder med permanent tab af følesans. I sjældne tilfælde kan man udvikle en kronisk smertetilstand på grund af nerveskaderne.

Komplikationer til operationen:
Der kan optræde blødning i timerne efter operationen, som vil nødvendiggøre en ekstra operation. Nogle vil få en mindre væskeansamling under huden, som det vil være nødvendigt at udtømme med en kanyle. Dette kan foregå ambulant og kræver ingen bedøvelse. Infektion ses meget sjældent, men kan forekomme og vil kræve behandling med antibiotika. Hvis der optræder infektion ses det typisk efter 1-2 uger og symptomerne er rødme og hævelse samt tiltagende smerter og feber.

Hvad må du efter operationen:
Generelt skal du følge din plastikkirurgs anvisninger og lytte til din krops signaler. Det er din egen vurdering, hvornår du kan køre bil, men af sikkerhedsmæssige årsager skal du være sikker på, at du kan reagere optimalt i enhver situation. Dette betyder, at det ikke er tilrådeligt at køre bil, så længe du har smerter. Umodne ar skal beskyttes mod solen, dette gøres bedst med tøj eller solcreme med høj UV faktor.

Da huden ved en abdominalplastik løsnes fra den underliggende muskulatur, kan der meget sjældent ses vævsdød langs arret, dette vil ligesom infektion først kunne ses efter nogle uger, og vil give anledning til sårdannelse. I de fleste tilfælde vil et sådant sår kunne hele med sårbehandling, men det kan blive nødvendigt med en mindre operation for at rette på arret til sidst.

2024 • Dansk Selskab for Kosmetisk Plastikkirurgi • Email: info.dskp@gmail.com